Qui tam (Polski)

 • Delma Pallares, która odrzuciła oferty objęcia programem ochrony świadków, w latach 1996-2003 pracowała dla American Grocers jako kierownik logistyki i główny kierownik ds. Towarów. Zdobyła szeroką wiedzę na temat codzienne czynności American Grocers, w tym sposób fakturowania, wyceny i ważenia produktów spożywczych przed wysyłką oraz, zgodnie z reklamacją, jak firma i jej pracownicy zmieniali daty ważności i fałszowali towarzyszącą dokumentację. Wysiłki pani Pallares w znalezieniu przekonujących dowodów doprowadziły do tego skutecznego oskarżenia i umożliwiły rządowi USA interwencję.
 • Podczas jej zatrudnienia w ROTECH, Sheila Bell-Messier nadzorowała działalność firmy w dwunastu stanach. W latach 1995-2002 odpowiedzialność Bella wzrosła z nadzorowania dwunastu lokalizacji do 220 lokalizacji w całym kraju. W tym czasie była numerem jeden w kraju. Bell przejęła fakturowanie Medicare ze względu na jej świetne osiągnięcia i sukcesy w zakresie efektywności kosztowej. Bell ustalił później jednak, że znaczny procent akt pacjentów nie był zgodny z przepisami, ponieważ nie zawierały prawidłowej dokumentacji. Bell odkrył również, że przeprowadzono niewłaściwe badanie pacjentów z tlenem. Bell poinstruował swój dział rozliczeniowy, aby „wyłączył rozliczenia”. Do Texarkany przybyli funkcjonariusze ds. Zgodności. Kiedy przybyli, Bell opowiedział im o wynikach kontroli. Poinformowali Bell, że wiedzą, że znacznie przekraczają przepisy. Bell powiedział im, że „nie idzie do więzienia Medicare z powodu ROTECH” i odmówił ponownego naliczania opłat. Bellowi powiedziano, że ROTECH był w trakcie ugody z rządem i nie może zrobić niczego, co mogłoby wywiesić „czerwoną flagę”. Firma ROTECH zapłaciła 2 miliony dolarów w celu uregulowania zarzutów cywilnych związanych z fałszywym lub oszukańczym działaniem przy wystawianiu rachunków Medicare za trwały sprzęt medyczny. Rząd odmówił interwencji. Ugoda ta przyniosła klientowi i rządowi około 1,78 miliona dolarów.
 • 2 lipca 2012 r. brytyjska firma farmaceutyczna GlaxoSmithKline zgodziła się zapłacić rządowi USA 3 miliardy dolarów na uregulowanie zarzutów cywilnych i karnych w ramach największej w historii USA ugody dotyczącej oszustw zdrowotnych i największej płatności kiedykolwiek dokonanej przez firmę farmaceutyczną. Ugoda rozwiązała również cztery sprawy sądowe toczące się przed sądem federalnym w okręgu Massachusetts, cztery oddzielne sprawy qui tam wniesione przez sygnalistów na podstawie ustawy o fałszywych roszczeniach. Cywilne oskarżenia zostały uregulowane na 2 miliardy dolarów z łącznej kwoty 3 miliardów dolarów rozstrzygnięcia, co jest rekordową liczbą w przypadku ugód cywilnych wniesionych na podstawie ustawy o fałszywych roszczeniach. GSK przyznał się do promowania leków do zastosowań niezatwierdzonych przez FDA, znanego również jako marketing „poza wskazaniami”, oraz do niezgłoszenia kluczowych danych dotyczących bezpieczeństwa produktu. Inne zarzuty w pozwie obejmują fałszywe praktyki raportowania cen, oszustwa Medicaid i płacenie nielegalnych prowizji lekarzom.
 • W kwietniu 2012 r. Alliant Techsystems Inc. zgodził się na ugodę w wysokości 36 967 160 USD w celu rozstrzygnięcia zarzutów, że firma ATK sprzedała armii i siłom powietrznym niebezpieczne i uszkodzone flary oświetleniowe. Według zarzutów rządu, w latach 2000-2006 ATK dostarczyło do Departamentu Obrony para-flary oświetlające LUU-2 i LUU-19. Flary te, które palą się w temperaturze powyżej 3000 stopni Fahrenheita przez ponad pięć minut, są używane do Walki nocne, operacje tajne oraz operacje poszukiwawczo-ratownicze i były szeroko wykorzystywane przez siły amerykańskie w Iraku i Afganistanie. Rząd twierdził, że flary dostarczone przez ATK nie są w stanie wytrzymać testu upadku z wysokości 10 stóp bez eksplozji lub zapalenia, zgodnie z wymaganiami specyfikacji i że ATK była tego świadoma, składając wnioski o zapłatę.
 • W kwietniu 2012 roku AmMed Direct LLC zgodził się zapłacić Stanom Zjednoczonym i Stanowi Tennessee 18 milionów dolarów plus odsetki w celu uregulowania zarzutów, które przedstawiła fałszywe roszczenia do Medicare i Tennessee Medicaid. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i stan Tennessee twierdziły, że od września 2008 r. do stycznia 2010 r. firma z siedzibą w Antiochii w stanie Tennessee złożyła fałszywe roszczenia do Medi care i TennCare w zakresie materiałów do badań cukrzycy, urządzeń do podciśnieniowego montażu i poduszek rozgrzewających. Zanim dowiedział się o dochodzeniu w Stanach Zjednoczonych i Tennessee, AmMed ujawnił wykonawcom administracyjnym Medicare brak zwrotu pieniędzy za zwrócone materiały i zaczął wypłacać refundacje Medicare i TennCare.
 • W marcu 2012 firma LifeWatch Services Inc. zgodziła się zapłacić Stanom Zjednoczonym 18,5 miliona dolarów w celu rozstrzygnięcia zarzutów, że firma złożyła fałszywe roszczenia do federalnych programów opieki zdrowotnej. Ugoda rozstrzyga dwa pozwy wniesione na podstawie przepisów o informowaniu o fałszywych roszczeniach. Oba zarzuty zarzucają firmie LifeWatch niewłaściwe rozliczenie Medicare za usługi ambulatoryjnej telemetrii serca (ACT).Usługi ACT to forma monitorowania zdarzeń sercowych, która wykorzystuje technologię telefonu komórkowego do rejestrowania zdarzeń sercowych w czasie rzeczywistym bez interwencji pacjenta. Tradycyjne monitorowanie zdarzeń wymaga od pacjenta naciśnięcia przycisku, gdy zauważy zdarzenie sercowe, aby zarejestrować rytmy serca. Usługi ACT refundowane przez Medicare w wysokości od 750 USD do 1200 USD, a tradycyjne usługi monitorowania zdarzeń w wysokości około 250 USD w odpowiednim okresie.
 • W listopadzie 2010 r. agenci specjalni z kryminalnej służby dochodzeniowej ds. obrony (DCIS) współpracowali z Dowództwem ds. Kryminalnych Armii Stanów Zjednoczonych, Major Procurement Fraud Unit, nad dochodzeniem w sprawie Samira Itaniego. Biznesmen z Teksasu zgodził się zapłacić 15 milionów dolarów, aby rozstrzygnąć federalne zarzuty, że on i jego firma oszukali rząd, sprzedając starą i potencjalnie niebezpieczną żywność armii USA w celu zaopatrzenia żołnierzy służących w Iraku i gdzie indziej. Prokuratorzy zarzucili, że Samir Mahmoud Itani i jego firma American Grocers Ltd. czerpali korzyści z konfliktu na Bliskim Wschodzie, oszukując podatników i skracając żołnierzy amerykańskich. Według rządu, firma Itaniego kupowała produkty po bardzo obniżonych cenach, których termin świeżości wygasł lub zbliżał się do wygaśnięcia, a następnie zmienił te daty i odsprzedał te dostawy rządowi za duże narzuty.
 • W sierpniu 2009 r. Departament Sprawiedliwości ogłosił, że Boeing Company ma zapłacić 25 milionów dolarów Stanom Zjednoczonym w celu rozwiązania zarzutów, że firma wykonała dziś wadliwą pracę nad całą flotą KC-10 Extender. KC-10 Extender był ostoją powietrzną Sił Powietrznych tankowanie floty na polach wojennych w Iraku i Afganistanie. W pozwie zarzucono, że Boeing wadliwie zainstalował zestawy koców izolacyjnych w samolocie KC-10 podczas wykonywania prac konserwacyjnych w bazie Boeing Aerospace Support Center w San Antonio w Teksasie.
 • We wrześniu 2009 roku były przedstawiciel handlowy firmy Pfizer Inc., John Kopchinski, otrzymał 51,5 miliona dolarów za swoją rolę demaskatora w dochodzeniu w sprawie praktyk marketingowych firmy Pfizer dotyczących Bextra. Pfizer przyznał się do winy przed różnymi oraz zarzutów karnych i zapłacono rządowi w sumie 2,3 miliarda dolarów. Sprawa przyniosła największą grzywnę, jaką kiedykolwiek nałożono w Stanach Zjednoczonych za jakąkolwiek sprawę, 1,195 miliarda dolarów, oraz największą ugodę w sprawie oszustwa cywilnego przeciwko jakiejkolwiek firmie farmaceutycznej. Qui tam „relatory” to: nie kwalifikuje się do otrzymania części grzywien karnych. 102 miliony dolarów, które zostały rozdzielone między sześciu sygnalistów, zostały obliczone na podstawie grzywien zapłaconych w ugodzie cywilnej. Zarzuty Kopchinskiego były podstawą większości grzywny nałożonej przez firmę Pfizer, stąd wielkość jego udziału w stosunku do innych sygnalistów. Kopchinski i jego prawnicy złożyli skargę na ustawę o fałszywych roszczeniach w 2004 r. i zarzucili, że Pfizer systematycznie naruszył federalną ustawę Anti-Kickba statut ck, 42 U.S.C. § 1320a-7b (b) oraz pozarejestracyjne postanowienia dotyczące marketingu w ramach Federalnej Ustawy o żywności, lekach i kosmetykach („FDCA”), 21 U.S.C. §§ 301-97. Przepisy qui tam Ustawy o fałszywych roszczeniach zostały wywołane przez zwrot kosztów dla Bextra w ramach programów rządowych i federalnych, w tym między innymi Medicare i Medicaid.
 • Grupa szpitalna z siedzibą w McAllen w Teksasie zgodziła się zapłacić 27,5 miliona dolarów Stanom Zjednoczonym w celu uregulowania roszczeń, które naruszyły ustawę o fałszywych roszczeniach, ustawę o przeciwdziałaniu odrzutowi i statut Starka w latach 1999-2006, płacąc lekarzom nielegalne odszkodowanie w celu nakłonienia ich do kierowania pacjentów do szpitali Grupa. McAllen Hospitals L.P., d / b / a / South Texas Health System, jest spółką zależną Universal Health Services Inc., firmy z siedzibą w Pensylwanii, która jest właścicielem szpitali i innych ośrodków opieki zdrowotnej w tym kraju.
 • W kwietniu 2009 r. firma Quest Diagnostics, zajmująca się laboratoriami medycznymi, zgodziła się zapłacić kwotę 302 mln USD, największą, jaką kiedykolwiek zapłaciło laboratorium medyczne za wadliwy produkt. Spółka zależna Quest, Nichols Institute Diagnostics Inc., została oskarżona o marketing i sprzedaż wadliwych zestawów do badań krwi firmom zajmującym się badaniami medycznymi przez okres sześciu lat, pomimo istotnych dowodów, że produkt uzyskał niedokładne wyniki. Sprawa „qui tam”, która została wniesiona na mocy ustawy o fałszywych roszczeniach przez biochemika z Kalifornii, rozpoczęła federalne dochodzenie na dużą skalę i zaowocowała rekordową rezolucją. Informatorowi przyznano 45 milionów dolarów z 262 milionów dolarów ugody cywilnej na mocy ustawy o fałszywych roszczeniach.
 • W kwietniu 2009 roku Northrop Grumman, firma zajmująca się technologiami lotniczymi i obronnymi, rozstrzygnęła pozew wniesiony przez demaskatora i rząd Stanów Zjednoczonych, w którym zarzucał rządowi sprzedaż wadliwego sprzętu elektronicznego do satelitów wojskowych. Kwota 325 milionów dolarów pozostaje największą, jaką kiedykolwiek zapłacił wykonawca w dziedzinie obronności w przypadku qui tam. Zgodnie z ustawą o fałszywych roszczeniach, która wymaga od rządu przyznania sygnalistom 15–25% odszkodowań, informator Robert Ferro otrzymał 48 dolarów.7 milionów za udział w sprawie.
 • W maju 2004 r. Warner-Lambert zgodził się rozstrzygnąć roszczenia wniesione w sprawie Franklin przeciwko Parke-Davis przez demaskatora Davida Franklina na mocy ustawy o fałszywych roszczeniach, że firma zaangażowała się w promocję leku Neurontin poza firmą. W tamtym czasie ugoda w wysokości 430 milionów dolarów była jedną z największych ugody farmaceutycznej w historii i pierwszą sprawą dotyczącą promocji poza wskazaniami, która została pomyślnie wniesiona na podstawie ustawy o fałszywych roszczeniach.
 • W październiku 2011 r. firma Pfizer zgodziła się załatwić wszystkie roszczenia cywilne w pozwie informatora wniesionym na podstawie ustawy o fałszywych roszczeniach w związku z niezarejestrowaną promocją leku Detrol. Ugoda wynosiła 14 500 000 USD.
 • CanadaEdit

  W prowincjach Kanady, które przestrzegały angielskiego prawa zwyczajowego, qui tam akcja miała ograniczony zakres, chociaż jeszcze w 1933 r. ustawa o sądzie skarbowym, RSC 1927, ok. 34 brzmiał tak, że qui tam był dozwolony w „pozwach o ukaranie lub przepadek, tak jak w przypadku, gdy pozew jest w imieniu samej Korony”. (Bank of Montreal przeciwko Royal Bank of Canada, SCR 311; patrz sekcja 75 (a) RSC 1886 v2 c.135 „Sądy najwyższe i skarbowe”). Prawnicy wykorzystali akcję qui tam, aby zapobiec nieuzasadnionemu wtargnięciu do ich domeny przez niewykwalifikowanych praktyków (1871: Allen Qui Tam v. Jarvis, 32 UCR 56). W takich przypadkach wydawałoby się, że Koronie przysługuje kaucja od wykwalifikowanych praktyków, a respondenci – skoro takiej kaucji nie złożyli – są karani przez sądy. Wydaje się, że Allen w tym przypadku zyskałby ułamek kary wymierzonej od Jarvisa, równowagę do Korony.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *