Klinische significantie van proteïnurie tijdens zwangerschap

Eiwituitscheiding in de urine wordt bij zwangere vrouwen als abnormaal beschouwd wanneer het hoger is dan 300 mg / 24 uur op elk moment tijdens de dracht, een niveau dat gewoonlijk komt overeen met 1+ op urinepeilstok. Proteïnurie gedocumenteerd vóór de zwangerschap of vóór 20 weken zwangerschap duidt op een reeds bestaande nierziekte. De werkgroep van het National High Blood Pressure Education Programme adviseerde om de diagnose van proteïnurie te baseren op de 24-uurs urinecollectie. Pre-eclampsie is de belangrijkste diagnose die moet worden uitgesloten bij alle vrouwen met proteïnurie die voor het eerst werden geïdentificeerd na 20 weken zwangerschap. Gezien de vasospastische aard van deze aandoening kan, wanneer deze aanwezig is, de mate van proteïnurie sterk fluctueren van uur tot uur. Hypertensie of proteïnurie kan afwezig zijn in 10-15 % van de patiënten met het HELLP-syndroom en bij 38% van de patiënten met eclampsie. Het acute begin van proteïnurie en verergering van hypertensie bij vrouwen met chronische hypertensie suggereert een opeenstapeling van pre-eclampsie, waardoor de nadelige uitkomsten toenemen. Omdat proteïnurie echter niet onafhankelijk een nadelige uitkomst kan voorspellen , een exclusief proteïnurisch criterium als indicatie voor vroeggeboorte bij pre-eclampsie zou worden ontmoedigd.

Doelgroep: verloskundigen & Gynaecologen, huisartsen.

Leerdoelen: na voltooiing van dit artikel zou de lezer moeten kunnen stellen dat het meten van eiwitniveaus in de urine met eenvoudige technieken niet gevoelig of specifiek is. Bedenk dat zowel hypertensie als proteïnurie afwezig kunnen zijn bij patiënten met pre-eclampsie, en leg uit dat proteïnurie niet voorspellend is voor nadelige gevolgen en dat de levering niet alleen gebaseerd mag zijn op proteïne-uitscheiding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *