Zákon o postupech při vypořádání nemovitostí (RESPA)


Co je zákon o postupech při vypořádání nemovitostí (RESPA)?

Kongres přijal zákon o postupech při vypořádání nemovitostí (RESPA), aby poskytoval kupujícím a prodejcům domů úplné informace o vypořádacích nákladech. Zákon byl rovněž zaveden s cílem eliminovat zneužívající praktiky v procesu vypořádání nemovitostí, zakázat provize a omezit používání účtů úschovy. RESPA je federální statut, který nyní reguluje Úřad pro ochranu spotřebitele (CFPB).

Porozumění RESPA

Původně přijatý Kongresem v roce 1974, RESPA účinná od 20. června 1975. RESPA byla v průběhu let ovlivněna několika změnami a dodatky. Vymáhání původně spadalo pod jurisdikci amerického ministerstva pro bydlení & městský rozvoj (HUD). Po roce 2011 tyto odpovědnosti převzal Úřad pro finanční ochranu spotřebitele (CFPB) kvůli legislativě Dodd-Frank Wall Street Reform a ochraně spotřebitele.

Klíčové výhody

  • RESPA se vztahuje na většinu úvěrů na nákup, refinancování, půjček na zlepšení nemovitostí, a úvěrové linky.
  • RESPA vyžaduje, aby věřitelé, hypoteční makléři nebo správci půjček na bydlení poskytovali dlužníkům informace o transakcích s nemovitostmi, vypořádacích službách a zákonech na ochranu spotřebitele.
  • RESPA zakazuje správcům půjček požadovat nadměrně velké vázané účty a brání prodejcům v povolování titulních pojišťovacích společností.
  • Žalobce má až jeden rok na podání žaloby na vymáhání porušení předpisů v případech, kdy během procesu vypořádání došlo k provizím nebo jinému nevhodnému chování.
  • Žalobce má až tři roky na to, aby podal žalobu na svého poskytovatele půjček.

Od svého vzniku společnost RESPA regulovala hypotéky půjčky spojené s rodinnými rezidenčními nemovitostmi jeden až čtyři. Cílem tohoto zákona je vzdělávat dlužníky, pokud jde o jejich náklady na vypořádání, a eliminovat postupy provizí a poplatky za doporučení, které mohou zvýšit náklady na získání hypotéky. Mezi typy půjček krytých nástrojem RESPA patří většina půjček na nákup, předpoklady, refinancování, půjčky na zlepšení majetku a úvěrové linky na kapitál.

RESPA vyžaduje, aby věřitelé, hypoteční makléři nebo správci půjček na bydlení poskytli dlužníkům jakékoli informace o realitní transakci. Zveřejnění informací by mělo zahrnovat vypořádací služby, příslušné zákony na ochranu spotřebitele a veškeré další informace spojené s náklady na proces vypořádání nemovitostí. Dlužníkovi by rovněž měly být sděleny obchodní vztahy mezi poskytovateli závěrečných služeb a dalšími stranami spojenými s procesem vypořádání.

Zákon zakazuje konkrétní postupy, jako jsou provize, doporučení a nezasloužené poplatky . RESPA reguluje používání vázaných účtů – například zakazuje správcům půjček požadovat nadměrně velké vázané účty. RESPA rovněž omezuje prodejci v tom, aby nařizovali titul pojišťovacím společnostem.

Postupy vymáhání v případě porušení předpisů RESPA

Žalobce má na podání žaloby na vymáhání porušení až jeden rok. kde během procesu vypořádání došlo ke zpětným provizím nebo jinému nevhodnému chování.

Pokud má dlužník stížnost proti svému správci půjčky, je třeba provést konkrétní kroky, než bude možné podat jakoukoli žalobu . Dlužník musí písemně kontaktovat svého správce půjčky a upřesnit povahu jeho emise. Servisní pracovník je povinen na stížnost dlužníka odpovědět písemně do 20 pracovních dnů od přijetí stížnosti. Správce má 60 pracovních dní na vyřešení problému nebo na zdůvodnění platnosti aktuálního stavu účtu. Dlužníci by měli pokračovat v provádění požadovaných plateb, dokud nebude problém vyřešen.

Navrhovatel má až tři roky na to, aby podal žalobu na konkrétní námitky proti svému správci půjčky. Kterákoli z těchto žalob může být podána u kteréhokoli federálního okresního soudu, pokud se soud nachází v okrese, kde se nemovitost nachází, nebo se nachází v okrese, kde došlo k porušení RESPA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *