Lagen om fastighetsavvecklingsförfaranden (RESPA)


Vad är lagen om fastighetsförlikning (RESPA)?

Lagen om förfaranden för fastighetsavveckling, eller RESPA, antogs av kongressen för att ge hemköpare och säljare fullständiga upplysningar om avvecklingskostnader. Lagen infördes också för att eliminera missbruk i fastighetsavvecklingsprocessen, för att förbjuda kickbacks och för att begränsa användningen av escrow-konton. RESPA är en federal stadga som nu regleras av Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

Förståelse av RESPA

Först godkändes av kongressen 1974, RESPA träder i kraft den 20 juni 1975. RESPA har påverkats genom åren genom flera ändringar och ändringar. Tillämpningen faller ursprungligen under US Department of Housing & Urban Development (HUD). Efter 2011 antogs dessa ansvarsområden av Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) på grund av Dodd-Frank Wall Street Reform och konsumentskyddslagstiftningen.

Viktiga avhämtningar

  • RESPA gäller majoriteten av inköpslån, refinansiering, fastighetsförbättringslån, och krediträntor.
  • RESPA kräver att långivare, hypoteksmäklare eller bostadslånare tillhandahåller lån till låntagare angående fastighetstransaktioner, avvecklingstjänster och konsumentskyddslagar.
  • RESPA förbjuder lånetjänare att kräva alltför stora spärrkonton och hindrar säljare från att tvinga titelförsäkringsbolag.
  • En kärande har upp till ett år på sig att väcka talan för att verkställa överträdelser där återfall eller annat felaktigt beteende inträffade under avvecklingsprocessen.
  • En kärande har upp till tre år på sig att väcka talan mot sin låneservicepersonal.

RESPA har redan från början reglerat inteckning lån kopplade till en-till-fyra familjebostäder. Syftet med lagen är att utbilda låntagare om deras avvecklingskostnader och att eliminera kickback-metoder och remissavgifter som kan öka kostnaderna för att få en inteckning. De typer av lån som omfattas av RESPA inkluderar majoriteten av inköpslån, antaganden, refinansieringar, fastighetsförbättringslån och krediträntor.

RESPA kräver att långivare, hypotekslånmäklare eller serviceleverantörer av bostadslån lämnar information till låntagarna om fastighetstransaktionen. Informationen ska innehålla avvecklingstjänster, relevant konsumentskyddslagstiftning och all annan information kopplad till kostnaden för fastighetsavvecklingsprocessen. Affärsförhållanden mellan stängande tjänsteleverantörer och andra parter som är kopplade till avvecklingsprocessen bör också avslöjas för låntagaren.

Lagen förbjuder särskild praxis som tillbakagång, remisser och obetalda avgifter. . RESPA reglerar användningen av escrow-konton – som att förbjuda lånetjänster att kräva alltför stora escrow-konton. RESPA begränsar också säljare från att tvinga titelförsäkringsbolag.

Verkställighetsförfaranden för RESPA-överträdelser

En kärande har upp till ett år på sig att väcka talan för att verkställa överträdelser där bakslag eller annat felaktigt beteende inträffade under avvecklingsprocessen.

Om låntagaren har klagomål mot sin låneservicepersonal, finns det specifika steg de måste följa innan någon talan kan lämnas in . Låntagaren måste kontakta sin låneserviceavgift skriftligen och ange arten av deras utfärdande. Servicen är skyldig att svara på låntagarens klagomål skriftligen inom 20 arbetsdagar från mottagandet av klagomålet. Servicen har 60 arbetsdagar på sig att korrigera problemet eller ange skälen till kontots nuvarande status. Låntagarna bör fortsätta att göra de betalningar som krävs tills problemet är löst.

En kärande har upp till tre år på sig att väcka talan om specifika oegentligheter mot sin låneserviceman. Någon av dessa klagomål kan väckas i vilken federal domstol som helst om domstolen antingen är i det distrikt där fastigheten ligger eller om den är i det distrikt där RESPA-överträdelsen inträffade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *