Lov om oppgjør av eiendomsoppgjør (RESPA)


Hva er lov om oppgjør av eiendomsoppgjør (RESPA)?

Loven om eiendomsoppgjør, eller RESPA, ble vedtatt av kongressen for å gi boligkjøpere og selgere fullstendige opplysninger om oppgjørskostnader. Loven ble også innført for å eliminere voldelig praksis i eiendomsoppgjørsprosessen, for å forby tilbakeslag og begrense bruken av sperrekontoer. RESPA er en føderal lov som nå er regulert av Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

Forståelse av RESPA

Opprinnelig vedtatt av Kongressen i 1974, RESPA trer i kraft den 20. juni 1975. RESPA har blitt påvirket gjennom årene av flere endringer og endringer. Håndhevelse falt opprinnelig under jurisdiksjonen til US Department of Housing & Urban Development (HUD). Etter 2011 ble ansvaret påtatt av Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) på grunn av Dodd-Frank Wall Street Reform og forbrukerbeskyttelseslovgivningen.

Viktige takeaways

  • RESPA gjelder for de fleste kjøpslån, refinansiering, forbedringslån, og egenkapitallinjer.
  • RESPA krever at långivere, pantemeglere eller tjenesteleverandører av boliglån gir opplysninger til låntakere angående eiendomstransaksjoner, avregningstjenester og forbrukerbeskyttelseslover.
  • RESPA forbyr lånetjenester å kreve altfor store sperrekontoer og begrenser selgere fra å pålegge tittelforsikringsselskaper.
  • En saksøker har opptil ett år på seg å reise søksmål for å håndheve brudd der tilbakeslag eller annen upassende oppførsel skjedde under forliksprosessen.
  • En saksøker har opptil tre år på seg å reise sak mot lånetjeneren.

RESPA har fra starten av regulert pantelån lån knyttet til en til fire familieboligeiendommer. Målet med loven er å informere låntakere om deres oppgjørskostnader og eliminere tilbakeslagspraksis og henvisningsgebyr som kan øke kostnadene ved å få pantelån. De typer lån som dekkes av RESPA inkluderer de fleste kjøpslån, forutsetninger, refinansieringer, forbedringslån og egenkapital.

RESPA krever at långivere, pantelånsmeglere eller tjenesteleverandører av boliglån skal opplyse låntakere om informasjon om eiendomstransaksjonen. Informasjonen skal inneholde oppgjørstjenester, relevante forbrukerbeskyttelseslover og annen informasjon knyttet til kostnadene ved eiendomsoppgjørsprosessen. Forretningsforhold mellom lukkende tjenesteleverandører og andre parter knyttet til oppgjørsprosessen bør også opplyses til låntakeren.

Loven forbyr spesifikk praksis som tilbakeslag, henvisninger og uopptjente gebyrer. . RESPA regulerer bruken av sperrekontoer – for eksempel å forby lånetjenester å kreve for store sperrekontoer. RESPA begrenser også selgere fra å pålegge tittelforsikringsselskaper.

Håndhevelsesprosedyrer for brudd på RESPA

En saksøker har opptil ett år på seg å reise søksmål for å håndheve brudd der tilbakeslag eller annen upassende oppførsel skjedde under oppgjørsprosessen.

Hvis låntakeren har et klagepunkt mot lånetjeneren, er det spesifikke trinn de må følge før saken kan reises. . Låntakeren må kontakte lånetjeneren skriftlig, med en beskrivelse av arten av problemet. Servicen må svare på låntakers klage skriftlig innen 20 virkedager etter mottakelse av klagen. Servicepersonalet har 60 virkedager til å rette opp problemet eller redegjøre for gyldigheten til kontoens nåværende status. Låntakere bør fortsette å foreta de nødvendige betalingene til problemet er løst.

En saksøker har opptil tre år på seg å anlegge en sak om spesifikke upassinger mot lånetjeneren. Enhver av disse sakene kan bringes i en hvilken som helst føderal tingrett hvis retten enten er i distriktet der eiendommen ligger eller hvis den er i distriktet der RESPA-bruddet skjedde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *