Senaste riter

Se även: Viaticum och smörjelse av de sjuka i den katolska kyrkan

En romersk-katolsk kapellan, löjtnantchef Joseph T. O ”Callahan, som administrerar de sista riterna till en skadad besättningsman ombord på USS Franklin, efter att fartyget tändes av en japansk luftattack den 19 mars 1945

Vad enligt den romersk-katolska kyrkan korrekt beskrivs som de sista riterna är Viaticum (nattvarden som administreras till någon som är döende), och de rituella bönerna för beröm för de döende, och Böner för de döda.

Sakramentet för smörjning av de sjuka skjuts vanligtvis upp tills någon är nära döden. Smörjning av de sjuka har ansetts vara exklusivt för de döende, även om det kan tas emot när som helst Extreme Unction (Final Smörjning) är namnet på Smörjning av de sjuka när de mottogs under senaste ritualer. Om de ges till någon som inte bara är sjuk utan nästan döds , Smörjning av de sjuka åtföljs i allmänhet av firande av sakramenten för bot och Viaticum. Ordningen av de tre är viktig och bör ges i ordningen för bot (bekänner en synd), sedan smörjelse av de sjuka och slutligen Viaticum.

Även om dessa tre (bot, smörjelse av de sjuka och Viaticum) är inte, i rätt mening, de sista riterna, de talas ibland av misstag som sådana.

Eukaristin som ges som Viaticum är det enda sakramentet som i huvudsak är förknippat med att dö: ” firandet av nattvarden då Viaticum är sakramentet för den döende kristna.

I den romerska ritualens ”Pastoral Care of the Sick: Rites of Anointing and Viaticum” är Viaticum det enda sakramentet som behandlas i del II: Pastoral Care of the Dying. Inom den delen följs kapitlet om Viaticum av ytterligare två kapitel, ett om beröm för de döende, med korta texter, huvudsakligen från Bibeln, en speciell form av helgonens litani och andra böner och den andra om böner. för de döda. Ett sista kapitel innehåller ritualer för exceptionella förhållanden, nämligen den fortlöpande ritualen för bot, smörjelse och Viaticum, ritual för nödsituationer och kristen invigning för döende. Det sista av dessa gäller administrationen av sakramenten för dop och bekräftelse till dem som inte har fått dem.

Dessutom har prästen befogenhet att ge en döende person en välsignelse i påvens namn. , till vilken en plenars överseende är knuten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *