Siste ritualer

Se også: Viaticum og salving av de syke i den katolske kirken

En romersk-katolsk kapellan, kommandørløytnant Joseph T. O «Callahan, som administrerte de siste ritualene til en skadet mannskap ombord på USS Franklin, etter at skipet ble satt i luften av et japansk luftangrep, 19. mars 1945

Det som etter den romersk-katolske kirkens dom riktig beskrives som de siste ritualene, er Viaticum (nattverd som blir administrert til noen som er døende), og de rituelle bønnene for ros for de døende, og Bønner for de døde.

Sakramentet om sykes salving blir vanligvis utsatt til noen er nær døden. Det er antatt at salvingen av de syke er utelukkende for de døende, selv om den kan mottas når som helst. Extreme Unction (Final Salving) er navnet som blir gitt til Syvinges salving når de ble mottatt under siste ritualer. Hvis de administreres til noen som ikke bare er syk, men nær døden , Salving av de syke er generelt ledsaget av feiring av sakramentene i bot og Viaticum. Rekkefølgen av de tre er viktig og bør gis i rekkefølgen for bot (bekjennelse av syndene), deretter salvingen av de syke og til slutt Viaticum.

Selv om disse tre (bot, salvelse av de syke og Viaticum) er ikke, i riktig forstand, de siste ritualene, de blir noen ganger feilaktig snakket om som sådan.

Eukaristien gitt som Viaticum er det eneste sakramentet som egentlig er forbundet med å dø: «The feiringen av nattverden som Viaticum er sakramentet for den døende kristne. » II: Pastoral Care of the Dying. Innenfor den delen blir kapitlet om Viaticum etterfulgt av ytterligere to kapitler, det ene om ros for de døende, med korte tekster, hovedsakelig fra Bibelen, en spesiell form for de helliges litani og andre bønner, og den andre om bønner for de døde. Et siste kapittel inneholder ritualer for ekstraordinære omstendigheter, nemlig den kontinuerlige botsritualen, salvelsen og Viaticum, riten for nødsituasjoner og den kristne innvielsen for de døende. Det siste av disse gjelder administrasjonen av dåp og konfirmasjonens sakramenter til de som ikke har mottatt dem.

I tillegg har presten myndighet til å gi den døende en velsignelse i paven. , som en plenums overbærenhet er knyttet til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *