Laatste riten

Zie ook: Viaticum en ziekenzalving in de katholieke kerk

Een rooms-katholieke aalmoezenier, luitenant-commandant Joseph T. O “Callahan, voerde de laatste riten uit aan een gewond bemanningslid aan boord van de USS Franklin, nadat het schip in brand was gestoken door een Japanse luchtaanval, 19 maart 1945

Wat naar het oordeel van de rooms-katholieke kerk correct wordt omschreven als de laatste riten zijn Viaticum (heilige communie toegediend aan iemand die stervende is), en de rituele gebeden ter ere van de stervende, en Gebeden voor de doden.

Het sacrament van de ziekenzalving wordt meestal uitgesteld totdat iemand bijna dood is. Er wordt gedacht dat de ziekenzalving uitsluitend voor de stervenden is, hoewel het op elk moment kan worden ontvangen Extreme zalving (laatste zalving) is de naam die aan de ziekenzalving wordt gegeven wanneer deze tijdens de laatste riten wordt ontvangen. Indien toegediend aan iemand die niet alleen ziek is, maar bijna dood is. De ziekenzalving gaat over het algemeen gepaard met de viering van de sacramenten van boete en viaticum. De volgorde van de drie is belangrijk en moet worden gegeven in de volgorde van boete (belijdenis van de zonden), dan ziekenzalving en tenslotte het viaticum.

Hoewel deze drie (boete, zalving van de zieken en Viaticum) zijn niet, in de juiste zin, de Laatste Rites, ze worden soms ten onrechte als zodanig aangeduid.

De eucharistie die als Viaticum wordt gegeven, is het enige sacrament dat in wezen verband houdt met het sterven: viering van de eucharistie aangezien Viaticum het sacrament is dat eigen is aan de stervende christen .

In de pastorale zorg voor de zieken van het Romeinse ritueel: zalvingrituelen en viaticum is Viaticum het enige sacrament dat II: Pastorale zorg voor stervenden. Binnen dat deel wordt het hoofdstuk over Viaticum gevolgd door nog twee hoofdstukken, een over Commendation of the Dying, met korte teksten, voornamelijk uit de Bijbel, een speciale vorm van de litanie van de heiligen en andere gebeden, en de andere over Gebeden. voor de doden. Een laatste hoofdstuk bevat riten voor uitzonderlijke omstandigheden, namelijk de voortdurende boete, zalving en viaticum, ritus voor noodgevallen en christelijke inwijding voor de stervenden. De laatste hiervan betreft het toedienen van de sacramenten van de doop en het vormsel aan degenen die ze niet hebben ontvangen.

Bovendien heeft de priester het gezag om de stervende in naam van de paus een zegen te schenken , waaraan een plenaire aflaat is verbonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *