Open Music Theory

Tolvtonmusik associeras oftast med en kompositionsteknik, eller stil, kallad serialism. Villkoren är dock inte likvärdiga. Serialism är en bred beteckning som hänvisar till ordningen av saker, oavsett om det är tonhöjder, varaktigheter, dynamik och så vidare. Tolvtonkomposition hänvisar mer specifikt till musik baserat på ordningar från de tolv tonklasserna.

Denna kompositionsstil är mest associerad med en grupp kompositörer vars figurhuvud var Arnold Schoenberg och som också inkluderade de inflytelserika kompositörerna Anton Webern och Alban Berg. Men kompositionstekniker och idéer i tolvtoner associerade med sådana tekniker var mycket inflytelserika för många stora kompositörer, och seriell och tolvtonig musik skrivs fortfarande idag. Mycket av den här musiken delar liknande axiom, som beskrivs nedan, men kompositörer har använt dessa grundidéer för att odla helt originella metoder.

Tolvtonmusik baseras på serier (ibland kallade en rad) som innehåller alla tolv tonhöjd klasser i en viss ordning. Det finns ingen serie som används för all tolvtonmusik; de flesta kompositörer skriver en unik rad för varje verk. (Det 12! – det vill säga 12 faktoria – tolvtonarserier, vilket är lika med 479 001.600 unika radformer. Ganska många möjligheter!) Här är ett exempel, raden för Weberns Piano Variations, Op. 27:

Det finns några allmänna regler för att använda en tolvtonrad, men som sagt är individuella tillvägagångssätt alltid annorlunda:

En tolvtonad rad kan användas som tema eller som källa för motiv. Ackorden kan härledas från raden, eller så kan raden användas för både tematiska och harmoniska ändamål. Vi kallar den grundläggande beställningen, som visas ovan för Op. 27, den primära formen (P). Och eftersom det börjar på B (tonhöjdsklass 11) märker vi det P11.

Rader kan transponeras, inverteras, retrograderas eller någon kombination av dessa operationer. Omvändning av primärformen resulterar i en ”jag-form.” Liksom P-former märks I-former av deras första tonhöjdsklass. Följaktligen kallas raden nedan, en inversion av den ovan, I0. Observera att den börjar på C (0).

Primformer och inversionsformer kan också spelas bakåt, även kallad retrograd. I exemplet nedan märker du hur detta fungerar i förhållande till P11 och I0 rader från ovan. När en P-form omgraderas kallar vi den en ”R-form.” När en I-form retrograderas kallas den en ”RI-form.” Som exemplet visar är R- och RI-former märkta enligt deras senaste tonhöjdsklass.

Den bilden visar bara fyra radformer, men var och en av dessa former har tolv transpositioner. Således föder en enda rad totalt 48 rader: 12 4. Den samlingen av rader kallas * radklass, och det är radklassen som kompositören drar från när du skriver hans eller hennes musik.

Dela

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *