otwarta teoria muzyki

Dwunastotonowa muzyka jest najczęściej kojarzona z techniką lub stylem kompozytorskim zwanym serializmem. Warunki nie są jednak równoważne. Serializm to szerokie oznaczenie odnoszące się do porządku rzeczy, niezależnie od tego, czy są to wysokości, czasy trwania, dynamika i tak dalej. Kompozycja dwunastotonowa odnosi się bardziej szczegółowo do muzyki opartej na uporządkowaniu dwunastu klas wysokości dźwięku.

Ten styl kompozycji jest najbardziej kojarzony z grupą kompozytorów, której figurantem był Arnold Schoenberg, a do której należeli również wpływowi kompozytorzy Anton Webern i Alban Berg. Ale dwunastotonowe techniki kompozytorskie i idee związane z takimi technikami miały duży wpływ na wielu wielkich kompozytorów, a muzyka seryjna i dwunastotonowa jest nadal tworzona do dziś. Wiele z tej muzyki ma podobne aksjomaty, opisane poniżej, ale kompozytorzy wykorzystali te podstawowe idee do kultywowania całkowicie oryginalnych podejść.

Dwunastotonowa muzyka oparta jest na seriach (czasami nazywanych rzędami), które zawierają wszystkie dwunastotonowe zajęcia w określonej kolejności. Nie ma jednej serii dla całej dwunastotonowej muzyki; większość kompozytorów tworzy osobny wiersz dla każdego utworu. (Jest 12! – to jest 12 silnia – seria dwunastotonowa, co odpowiada 479 001 600 unikalnym formom wierszowym. Całkiem wiele możliwości!) Oto przykład, wiersz Wariacji na fortepian op. 27:

Istnieją pewne ogólne zasady używania wiersza dwunastotonowego, chociaż, jak powiedziałem, podejście indywidualne jest zawsze inny:

Dwunastotonowy wiersz może być użyty jako motyw lub źródło z motywów. Akordy mogą pochodzić z wiersza lub wiersz może być używany zarówno do celów tematycznych, jak i harmonicznych. Nazywamy porządek podstawowy, pokazany powyżej dla op. 27, forma pierwsza (P). A ponieważ zaczyna się na B (klasa wysokości dźwięku 11), nazywamy go P11.

Wiersze mogą być transponowane, odwrócone, retrogradowane lub dowolną kombinację tych operacji. Odwrócenie postaci pierwszej powoduje powstanie „formy I”. Podobnie jak formy P, formy I są oznaczone pierwszą klasą nachylenia. Stąd wiersz poniżej, będący odwróceniem powyższego, nazywa się I0. Zwróć uwagę, że zaczyna się na C (0).

Formy pierwsze i formy inwersji mogą być również odtwarzane do tyłu, zwane także retrogradacją. W poniższym przykładzie zwróć uwagę, jak to działa w odniesieniu do P11 i I0 wiersze z góry. Kiedy forma P jest zmieniana, nazywamy ją „formą R”. Kiedy forma I jest retrogradowana, nazywa się to „formą RI”. Jak pokazuje przykład, formularze R i RI są oznaczone zgodnie z ich ostatnią klasą wysokości.

Ta grafika przedstawia tylko formy czterorzędowe, ale każda z tych form ma dwanaście transpozycji. Zatem pojedynczy wiersz tworzy łącznie 48 wierszy: 12 4. Ten zbiór wierszy nazywa się klasą * row i jest to klasa wierszy, z której kompozytor czerpie podczas pisania swojej muzyki.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *