Inleiding tot het bedrijfsleven


Resultaten van de Hawthorne-onderzoeken

De Hawthorne-onderzoeken zijn uitgevoerd op werknemers in de Hawthorne-fabriek van de Western Electric Company door Elton Mayo en Fritz Roethlisberger in de jaren 1920. De Hawthorne-onderzoeken maakten deel uit van een heroriëntatie op managementstrategie waarin de sociaal-psychologische aspecten van menselijk gedrag in organisaties zijn verwerkt.

De volgende video uit de AT & T-archieven bevat interviews met personen die aan deze onderzoeken hebben deelgenomen. Het geeft aanvullend inzicht in de manier waarop de onderzoeken werden uitgevoerd en hoe zij de opvattingen van werkgevers over de motivatie van werknemers veranderden.

In de onderzoeken werd oorspronkelijk gekeken of werknemers responsiever waren en efficiënter werkten onder bepaalde omgevingsomstandigheden, zoals verbeterde verlichting. De resultaten waren verrassend: Mayo en Roethlisberger ontdekten dat werknemers meer reageerden op sociale factoren – zoals de mensen met wie ze in een team werkten en de mate van interesse van hun manager in hun werk – dan op de factoren (verlichting, enz.) onderzoekers waren binnengekomen om te inspecteren.

De Hawthorne-onderzoeken ontdekten dat werknemers zeer ontvankelijk waren voor extra aandacht van hun managers en het gevoel hadden dat hun managers echt om hun werk gaven en geïnteresseerd waren. Uit de onderzoeken bleek ook dat, hoewel financiële motieven belangrijk zijn, sociale kwesties even belangrijke factoren zijn voor de productiviteit van werknemers.

Er werden een aantal andere experimenten uitgevoerd in de Hawthorne-onderzoeken, waaronder een waarin twee vrouwen werden gekozen als proefpersonen en werd vervolgens gevraagd om vier andere werknemers uit te kiezen om zich bij de testgroep aan te sluiten. Samen werkten de vrouwen gedurende vijf jaar (1927–1932) aan het monteren van telefoonrelais in een aparte kamer. Hun output werd gedurende deze tijd gemeten – in eerste instantie in het geheim. Het begon twee weken voordat de vrouwen naar een experimenteerruimte werden verplaatst en ging door tijdens het onderzoek. In de experimenteerruimte hadden ze een supervisor die de veranderingen met hen besprak en soms de suggesties van de vrouwen gebruikte. De onderzoekers hebben vervolgens vijf jaar besteed aan het meten van de invloed van verschillende variabelen op de productiviteit van zowel de groep als de individuen. Enkele van de variabelen waren onder meer het geven van twee pauzes van vijf minuten (na een bespreking met de groep over de beste tijdsduur), en het vervolgens veranderen in twee pauzes van 10 minuten (niet de voorkeur van de groep).

Immateriële motivatoren

Het veranderen van een variabele verhoogde gewoonlijk de productiviteit, zelfs als de variabele slechts een verandering was naar de oorspronkelijke toestand. Onderzoekers concludeerden dat de medewerkers harder werkten omdat ze dachten dat ze individueel werden gecontroleerd. Onderzoekers stelden de hypothese op dat het kiezen van eigen collegas, werken in een groep, behandeld worden als speciaal (zoals blijkt uit het werken in een aparte ruimte) en het hebben van een sympathieke supervisor de echte redenen waren voor de productiviteitsverhoging.

De Hawthorne-onderzoeken toonden aan dat de werkprestaties van mensen afhankelijk zijn van sociale kwesties en werkplezier, en dat financiële prikkels en goede arbeidsomstandigheden over het algemeen minder belangrijk zijn bij het verbeteren van de productiviteit van werknemers dan het voorzien in de behoefte en wens van individuen om tot een groep te behoren en betrokken te worden bij de besluitvorming en werk.

Controleer uw begrip

Beantwoord de onderstaande vraag (en) om te zien hoe goed u de onderwerpen die in deze sectie worden behandeld, begrijpt. Deze korte quiz telt niet mee voor je cijfer in de klas en je kunt hem een onbeperkt aantal keren opnieuw afleggen.

Gebruik deze quiz om je begrip te testen en te beslissen of je (1) het vorige gedeelte verder wilt bestuderen. of (2) ga verder met de volgende sectie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *