Introduksjon til virksomheten


Resultater av Hawthorne-studiene

Hawthorne-studiene ble utført på arbeidere ved Hawthorne-anlegget til Western Electric Company av Elton Mayo og Fritz Roethlisberger på 1920-tallet. Hawthorne-studiene var en del av en refokusering på ledelsesstrategi som inkorporerte de sosio-psykologiske aspektene ved menneskelig atferd i organisasjoner.

Følgende video fra AT & T arkivene inneholder intervjuer med personer som deltok i disse studiene. Det gir ytterligere innsikt i måten studiene ble utført på og hvordan de endret arbeidsgivernes syn på arbeidermotivasjon.

Studiene har opprinnelig sett på om arbeidstakere var mer responsive og jobbet mer effektivt under visse miljøforhold, som f.eks. forbedret belysning. Resultatene var overraskende: Mayo og Roethlisberger fant at arbeidstakere var mer lydhøre overfor sosiale faktorer – for eksempel menneskene de jobbet med i et team og hvor mye interesse lederen hadde for arbeidet sitt – enn faktorene (belysning osv.) forskere hadde gått inn for å inspisere.

Hawthorne-studiene oppdaget at arbeidstakere var svært lydhøre overfor mer oppmerksomhet fra lederne og følelsen av at lederne faktisk brydde seg om og var interessert i arbeidet deres. Studiene fant også at selv om økonomiske motiver er viktige, er sosiale spørsmål like viktige faktorer i arbeidstakers produktivitet.

Det ble utført en rekke andre eksperimenter i Hawthorne-studiene, inkludert en der to kvinner ble valgt som forsøkspersoner og ble deretter bedt om å velge fire andre arbeidere til å delta i testgruppen. Sammen jobbet kvinnene med å montere telefonreleer i et eget rom i løpet av fem år (1927–1932). Produksjonen deres ble målt i løpet av denne tiden – først i det skjulte. Det startet to uker før kvinnene flyttet til et eksperimentrom og fortsatte gjennom hele studien. I eksperimentrommet hadde de en veileder som diskuterte endringer med dem, og til tider brukte kvinnens forslag. Forskerne brukte deretter fem år på å måle hvordan forskjellige variabler påvirket både gruppens og individenes produktivitet. Noen av variablene inkluderte å gi to pauser på fem minutter (etter en diskusjon med gruppen om den beste tiden), og deretter endre til to pauser på 10 minutter (ikke gruppens preferanse).

Immaterielle motivatorer

Endring av en variabel økte vanligvis produktiviteten, selv om variabelen bare var en endring tilbake til den opprinnelige tilstanden. Forskere konkluderte med at de ansatte jobbet hardere fordi de trodde de ble overvåket individuelt. Forskere antok at det å velge egne kolleger, jobbe som gruppe, bli behandlet som spesiell (som det fremgår av å jobbe i et eget rom) og å ha en sympatisk veileder var de virkelige årsakene til produktivitetsøkningen.

The Hawthorne-studier viste at folks arbeidsprestasjoner er avhengig av sosiale spørsmål og trivsel, og at økonomiske insentiver og gode arbeidsforhold generelt er mindre viktige for å forbedre ansattes produktivitet enn å møte individers behov og ønske om å tilhøre en gruppe og bli inkludert i beslutningsprosesser. og arbeid.

Sjekk din forståelse

Svar på spørsmålene nedenfor for å se hvor godt du forstår emnene som dekkes i denne delen. Denne korte quizen teller ikke med i karakteren din i klassen, og du kan ta den på nytt ubegrenset antall ganger.

Bruk denne quizen for å sjekke forståelsen din og bestemme om du vil (1) studere forrige avsnitt videre eller (2) gå videre til neste seksjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *