Efod (Norsk)

Foruten bruk som plagg, ble en efod også brukt til orakulære formål, i forbindelse med Urim og Tummim; bøkene til Samuel antyder at når Saul eller David ønsket å stille spørsmål ved Gud ved hjelp av orakulære metoder, ba de en prest om efoden. Siden den orakulære prosessen av forskere anses å ha vært en klarhet, med Urim og Tummim som gjenstander som ble tegnet som lodd, anses Efoden av lærde å ha vært en form for beholder for Urim og Tummim; for å harmonisere dette med beskrivelsene av Efoden som klesplagg, er det nødvendig å konkludere med at Efoden opprinnelig må ha vært en slags lomme, som prestene bundet om seg selv. Imidlertid står det i bibelen at Urim og Tummim ble plassert i brystplaten, ikke efoden (3. Mosebok 8: 8). Integreringen av steinene i brystplaten, så vel som den hebraiske bruken av «Urim» som «lys», antyder at Urim og Tummim kan ha vært en type øyeanordning som presten ville se gjennom når han mottok guddommelig kommunikasjon. / p>

Gjenstanden på Nob, som må ha vært noe frittstående siden en annen gjenstand holdes bak den, og gjenstandene laget av Gideon og av Mika, av smeltet gull, kan logisk sett ikke bare ha vært plagg. Objektet laget av Gideon er tydelig beskrevet som blitt dyrket, og derfor avgud for en viss guddom (muligens av Yahweh), mens gjenstanden laget av Mika er nært knyttet til en Terafim, og Efoden og Terafim er om hverandre beskrevet med hebraisk termer henholdsvis pesel og massekah, som betyr henholdsvis utskåret bilde og smeltet bilde.

Selv efodene som ble brukt til orakulære formål, var ikke nødvendigvis bare tøystykker, da de ikke blir beskrevet som bæres, men bæres noen oversettelser gjengir 1. Samuelsbok 2:28 som å ha på seg en efod i stedet for å bære en efod); det hebraiske uttrykket som brukes i disse passasjene for å bære, er nasa, noe som spesifikt antyder at Efoden ble båret enten i hånden eller på skulderen. Konklusjonen er således at Efod, i disse tilfellene, henviste til et bærbart idol, som loddene ble kastet foran; noen lærde har antydet at forbindelsen mellom avguden og plagget er at avgudet opprinnelig var kledd i et linplagg, og begrepet Efod kom gradvis til å beskrive avgudet som en helhet.

Andre forskere antyder at efoden refererer opprinnelig til en beholder for steinene som ble brukt til å kaste lodd og ble senere assosiert med mange gjenstander som også kunne inneholde steinene eller ble brukt i spådom.

Ifølge Talmud er iført ifoden sonet for avgudsdyrkelsens synd fra Israels barn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *