Nederlandse Oost-Indische Compagnie

Nederlandse Oost-Indische Compagnie, bijnaam Verenigde Oost-Indische Compagnie, Nederlandse Vereenigde Oost-Indische Compagnie, handelsmaatschappij opgericht in de Nederlandse Republiek (huidige Nederland) in 1602 om de handel van die staat in de Indische Oceaan te beschermen en om te helpen bij de Nederlandse onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje. Het bedrijf bloeide gedurende het grootste deel van de 17e eeuw als instrument van het machtige Nederlandse handelsimperium in Oost-Indië (het huidige Indonesië). Het werd ontbonden in 1799.

Eendracht

De Eendracht, aangevoerd door Dirck Hartog van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, olieverf op doek door Ludolf Backhuysen, 1670.

The Granger Collection, New York, (www.granger.com)

Ontdek de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie of de Verenigde Oost-Indische Compagnie

Leer meer over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (ook wel de Verenigde Oost-Indische Compagnie genoemd) en haar rol in het commerciële imperium van de Nederlandse Republiek.

Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Mainz Bekijk alle videos voor dit artikel

De Nederlandse overheid heeft het bedrijf een handelsmonopolie verleend in de wateren tussen Kaap de Goede Hoop in het zuidelijkste puntje van Afrika en de Straat van Magel lan tussen de Atlantische en Stille Oceaan met het recht verdragen te sluiten met inheemse vorsten, forten te bouwen en strijdkrachten te onderhouden, en bestuurlijke functies uit te oefenen via ambtenaren die een eed van loyaliteit aan de Nederlandse regering moesten afleggen. Onder het bestuur van krachtige gouverneurs-generaal, met name Jan Pieterszoon Coen (1618–23) en Anthony van Diemen (1636–45), slaagde de compagnie erin om de Britse vloot te verslaan en de Portugezen in Oost-Indië grotendeels te verdrijven. p>

Jan Pieterszoon Coen

Jan Pieterszoon Coen, olieverfschilderij, 17e eeuw.

Courtesy of the Rijksmuseum, Amsterdam

In 1619 hernoemde het bedrijf Jacatra Batavia (nu Jakarta) en gebruikte het als uitvalsbasis om Java en de buitenste eilanden te veroveren. Tegen het einde van de 17e eeuw was het bedrijf in verval geraakt als handels- en zeemacht en raakte steeds meer betrokken bij de zaken van Java. In de 18e eeuw was het bedrijf veranderd van een commerciële scheepvaartonderneming in een losse territoriale organisatie die geïnteresseerd was in de landbouwproducten van de Indonesische archipel. Tegen het einde van de 18e eeuw raakte het bedrijf corrupt en ernstig in de schulden. De Nederlandse regering heeft uiteindelijk het charter van het bedrijf ingetrokken en in 1799 zijn schulden en bezittingen overgenomen.

Slave Lodge

Slave Lodge (1679), Kaapstad, Zuid-Afrika, waar ooit slaven woonden die werkten voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

Ossewa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *