I-485, aanvraag om permanente verblijfsvergunning te registreren of status aan te passen

Laatste regel over openbare aanklacht wegens niet-ontvankelijkheid

Als u een aanvraag indient verlenging van verblijf of wijziging van statuut, kunt u onder de nieuwe algemene uitkeringvoorwaarde vallen. Zie voor meer informatie onze Public Charge-pagina.
INA 245 (i)

Als u de status wilt aanpassen volgens de bepalingen van sectie 245 (i) van de Immigration and Nationality Act, zie Supplement A voor aanvullende instructies.

Indiening I-485 Supplement J

Als u formulier I-485 indient samen met een formulier I-140 dat u als de belangrijkste begunstigde noemt, hoeft supplement J niet in te dienen.

U moet echter supplement J indienen als u formulier I-485 indient op basis van een eerder ingediend formulier I-140 of als u een verzoek om overdracht van een baan naar een nieuw, aanbod van een permanente baan onder INA-sectie 204 (j). Ga naar onze pagina Form I-485, supplement J voor specifieke instructies over wanneer en hoe supplement J moet worden ingediend.

Aanpassing van de status voor Liberiaanse onderdanen en bepaalde familieleden

Sectie 7611. Liberian Refugee Immigration Fairness (LRIF), pagina 1112-1115 van de National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020 (pdf), staat in aanmerking komende Liberiaanse staatsburgers en bepaalde gezinsleden toe de status aan te passen. Als u formulier I-485 indient op basis van LRIF, raadpleegt u onze speciale instructies voor aanvragers van een eerlijke immigratie van Liberiaanse vluchtelingen (PDF, 278.02 KB). Voor meer informatie over LRIF, zie onze Liberian Refugee Immigration Fairness-pagina.

Op uw Form I-485, in deel 2, moet u “Other Eligibility” kiezen. Schrijf in het tekstvak “LRIF” naar aangeven dat u een aanvraag indient om de status aan te passen op basis van Liberian Refugee Immigration Fairness. Als u een aanvraag indient als gezinslid van een voor LRIF in aanmerking komende Liberiaanse staatsburger, schrijft u “LRIF-gezinslid” in het tekstvak.

U kunt formulier I-765, Aanvraag voor arbeidsvergunning, indienen met uw formulier I-485 of terwijl het in behandeling is. Als u formulier I-765 indient, schrijft u “(c) (9)” als uw geschiktheidscategorie voor deel 2, itemnummer 27 op uw formulier I-765.

Formulieren I-765 en I-131 indienen met formulier I-485

Als u formulier I-485 indient en de vereiste vergoeding hebt betaald op of na 30 juli 2007, maar vóór 2 oktober 2020 , hoeft u geen extra vergoeding te betalen om ook formulier I-765, aanvraag tot arbeidsvergunning en / of formulier I-131, aanvraag voor reisdocument voor vervroegde voorwaardelijke vrijlating in te dienen. U kunt deze formulieren samen indienen. Als u ervoor kiest om Form I-765 en / of Form I-131 niet in te dienen met uw Form I-485, dan moet u een kopie van uw I-797C, Notice of Action, ontvangstbewijs indienen als bewijs dat u een Form I- 485.

Welk vakje moet worden aangevinkt in deel 2 van formulier I-485

Voordat u een formulier I-485 indient op basis van een door het gezin gesponsorde of werkgebaseerde voorkeurscategorie, controleert u onze Visa Bulletin-pagina om te zien of u vanwege uw prioriteitsdatum in aanmerking komt voor een aanvraag.

Als u de hoofdaanvrager bent, vinkt u het juiste vakje aan in Deel 2, Artikelnummers 1 van formulier I-485 en vinkt u het juiste vakje aan in Deel 2, Artikelnummers 2.a. t / m 8.e.

Als u de afgeleide echtgenoot of het kind bent van de hoofdaanvrager, vink dan het juiste vakje aan in Deel 2, Artikelnummers 1 van formulier I-485 en vink het juiste vakje aan in Deel 2, Artikelnummers 2.a. t / m 8.e.

Ga voor meer informatie over het Visa Bulletin of de grafieken naar onze pagina Visumbeschikbaarheid en prioriteitsdata.

Premiumverwerking

U kunt formulier I-485 en formulier I-140 samen indienen bij de USCIS Dallas Lockbox.

Als u premiumverwerking voor formulier I-140 aanvraagt, moet u ook formulier I-907, Request for Premium Verwerkingsservice. Raadpleeg onze Directe indieningsadressen voor formulier I-140, Immigrant Petition for Alien Worker, pagina als u Forms I-485, I-140 en I-907 samen wilt indienen. Dien formulier I-907 NIET in bij een USCIS lockbox-faciliteit.

Als u formulier I-485 indient op basis van een in behandeling zijnde of goedgekeurd formulier I-140, ga dan naar onze directe indieningsadressen voor formulier I-485 pagina om te zien waar u uw aanvraag kunt indienen.

Lees het overzicht van op werkgelegenheid gebaseerde voorkeuren op de Visa Bulletin-pagina van het Department of State om ervoor te zorgen dat uw prioriteitsdatum actueel is voordat u uw aanvraag indient.

E-kennisgeving: als u dat wilt een e-mail en / of sms ontvangen wanneer we uw formulier bij een USCIS lockbox-faciliteit accepteren, formulier G-1145 invullen, E-kennisgeving van aanvraag / aanvaarding petitie, en het naar de eerste pagina van uw aanvraag knippen.

Advocaat of vertegenwoordiger: u mag zich, zonder kosten voor de Amerikaanse regering, laten vertegenwoordigen door een advocaat of een andere bevoegde vertegenwoordiger. Uw vertegenwoordiger moet formulier G-28, kennisgeving van binnenkomst of verschijning als advocaat of vertegenwoordiger, samen met uw formulier I-485 indienen. Uw vertegenwoordiger kan tijdens uw interview ook formulier G-28 indienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *