Mauryan Empire

Het Mauryan Empire, gevormd rond 321 v.G.T. en eindigde in 185 v.G.T., was het eerste pan-Indiase rijk, een rijk dat het grootste deel van de Indiase regio besloeg. Het strekte zich uit over Midden- en Noord-India en over delen van het huidige Iran.

De eerste leider van het Mauryan-rijk, Chandragupta Maurya, begon land te consolideren toen de macht van Alexander de Grote begon af te nemen. Alexanders dood in 323 v.G.T. liet een groot machtsvacuüm achter, en Chandragupta profiteerde door een leger te verzamelen en de Nanda-macht in Magadha, in het huidige Oost-India, omver te werpen, waarmee het begin van het Mauryan-rijk werd gemarkeerd. Nadat hij zichzelf tot koning had gekroond, veroverde Chandragupta extra land met geweld en door allianties te vormen.

Chandraguptas eerste minister Kautilya, ook wel Chanakya genoemd, adviseerde Chandragupta en droeg bij aan de erfenis van het rijk. Behalve dat hij politiek strateeg is, staat Kautilya ook bekend om het schrijven van de Arthashastra, een verhandeling over leiderschap en regering. De Arthashastra beschrijft hoe een staat zijn economie moet organiseren en de macht moet behouden. De regering van Chandragupta leek sterk op de regering die in de Arthashastra wordt beschreven. Een opmerkelijk aspect van de Arthashastra was de focus op spionnen. Kautilya raadde de koning aan om grote netwerken van informanten te hebben om als bewakingsmacht voor de heerser te werken. De focus op misleiding onthult een pragmatische en cynische kijk op de menselijke natuur.

Bindusara, de zoon van Chandragupta, bekleedde rond 300 v.G.T. de troon. Hij hield het rijk soepel draaiend met behoud van zijn landerijen. Bindusaras zoon, Ashoka, was de derde leider van het Mauryam-rijk. Ashoka heeft zijn stempel op de geschiedenis gedrukt door grote stenen pilaren op te richten met daarop de edicten die hij heeft uitgevaardigd. Na het leiden van een bloedige campagne tegen Kalinga (een regio aan de centraal-oostkust van India), herevalueerde Ashoka zijn toewijding aan de uitbreiding van het rijk en wendde zich in plaats daarvan tot het boeddhisme en het principe van geweldloosheid. Veel van zijn edicten moedigden mensen aan om het geweld op te geven en in vrede met elkaar te leven – twee belangrijke boeddhistische principes.

Na Ashokas dood bleef zijn familie regeren, maar het rijk begon uiteen te vallen. De laatste van de Mauryas, Brihadratha, werd in 185 v.G.T. vermoord door zijn opperbevelhebber – een man genaamd Pushyamrita die later de Shunga-dynastie stichtte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *