Neutralitetsloven, 1930-tallet

Innledning

På 1930-tallet vedtok USAs regjering en rekke lover som skal forhindre USA fra å bli involvert i en utenlandsk krig ved å tydelig si vilkårene for USAs nøytralitet. Selv om mange amerikanere hadde samlet seg for å delta i president Woodrow Wilsons korstog for å gjøre verden «trygg for demokrati» i 1917, hevdet kritikerne i 1930-årene at USAs engasjement i den første verdenskrig hadde blitt drevet av bankfolk og ammunisjonshandlere med forretningsinteresser i Europa. Disse funnene drev en voksende «isolasjonistisk» bevegelse som argumenterte for at USA burde holde seg unna fremtidige kriger og forbli nøytrale ved å unngå økonomiske avtaler med land i krig.

President Woodrow Wilson

Første nøytralitetslov

I midten av 1930-årene indikerte hendelser i Europa og Asia at en ny verdenskrig snart kunne bryte ut og Den amerikanske kongressen tok grep for å håndheve USAs nøytralitet. 31. august 1935 vedtok Kongressen den første nøytralitetsloven som forbød eksport av «våpen, ammunisjon og redskaper til krig» fra USA til fremmede nasjoner i krig og som påla våpenprodusenter i USA å søke om eksportlisens. Amerikanske statsborgere som reiste i krigssoner ble også informert om at de gjorde det på egen risiko. President Franklin D. Roosevelt motsatte seg opprinnelig lovgivningen, men la til rette i møte med sterk kongres- og opinion. 29. februar 1936 fornyet Kongressen loven. frem til mai 1937 og forbød amerikanere å utvide lån til krigførende nasjoner.

President Franklin D. Roosevelt

Neutralitetsloven fra 1937

Utbruddet av den spanske borgerkrigen i 1936 og den økende tidevannet av fascismen i Europa økte støtten til utvidelse og utvidelse av nøytralitetsloven fra 1937. Under denne loven var amerikanske borgere forbudt å reise på krigførende skip, og amerikanske handelsskip ble forhindret fra å transportere våpen til krigsmenn selv om disse våpnene ble produsert utenfor USA. Loven ga presidenten myndighet til å utestenge alle krigførende skip fra amerikanske farvann, og å utvide eksportembargoen til å omfatte ytterligere «artikler eller materialer.» Til slutt vil borgerkrig også falle inn under lovens vilkår.

Foto fra den spanske borgerkrigen

Neutralitetsloven av 1937 inneholdt en viktig innrømmelse til Roosevelt: krigførende nasjoner fikk, etter presidentens skjønn, anskaffe seg gjenstander unntatt våpen fra USA, så lenge de umiddelbart betalte for slike gjenstander og bar dem på ikke-amerikanske skip – den såkalte «cash-and-carry» -bestemmelsen. Siden viktige råvarer som olje ikke ble ansett som «krigsmidler», ville «cash-and-carry» -klausulen være ganske verdifull for alle nasjoner som kunne bruke den. Roosevelt hadde konstruert inkluderingen som en bevisst måte å hjelpe Storbritannia og Frankrike i enhver krig mot aksemaktene, siden han innså at de var de eneste landene som hadde både den harde valutaen og skipene til å benytte seg av «cash-and-carry» . ” I motsetning til resten av loven, som var permanent, ble denne bestemmelsen satt til å utløpe etter to år.

Neutralitetsloven av 1939

Etter Tysklands okkupasjon av Tsjekkoslovakia i mars 1939, Roosevelt led et ydmykende nederlag da Kongressen avviste sitt forsøk på å fornye «cash-and-carry» og utvide det til å omfatte våpensalg. President Roosevelt vedvarte, og etter hvert som krigen spredte seg i Europa, økte sjansene hans for å utvide «cash-and-carry». Etter en hard debatt i Kongressen, i november 1939, ble det vedtatt en endelig nøytralitetslov. Denne loven løftet våpenembargoen og satte alle handel med krigførende nasjoner under vilkårene «kontanter og frakt.» Forbudet mot lån forble i kraft, og amerikanske skip ble utestengt fra å transportere varer til krigførende havner.

I oktober 1941, etter at USA hadde forpliktet seg til å hjelpe de allierte gjennom Lend-Lease, gikk Roosevelt gradvis. søkt å oppheve visse deler av loven. 17. oktober 1941 tilbaketok Representantenes hus seksjon VI, som forbød bevæpning av amerikanske handelsskip, med stor margin. Etter en serie med dødelige U-båtangrep mot US Navy og handelsskip, vedtok Senatet en ny lov i november som også opphevet lovgivning som forbød amerikanske skip å komme inn i krigførende havner eller «kampsoner.»

Samlet sett Nøytralitetshandlinger representerte et kompromiss der den amerikanske regjeringen imøtekommet den amerikanske offentlighetens isolasjonistiske følelse, men fortsatt beholdt en viss evne til å samhandle med verden. kampen mot nazi-Tyskland og Japan i desember 1941.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *