Hruška hrušky

Hruška bez špiček, Museum der Festung Salzburg, Rakousko

O těchto zařízeních nebo jejich použití neexistuje žádný současný popis z první ruky. Avšak díky konstrukci zařízení, jako je kovová konzistence a styl, se často datují do období raného novověku (kolem roku 1600). Časná zmínka je v literatuře F. de Calviho „Inventaire général de l“ histoire des larrons („Obecný soupis historie zlodějů“) z roku 1639, která vynález připisuje lupiči jménem Capitaine Gaucherou de Palioly v r. dny Jindřicha Navarrského. Palioly by použil mechanický roubík, aby si podmanil bohatého Pařížana, zatímco on a jeho komplici vykrádali domov oběti.

Další zmínky o zařízení se objevují v 19. století. Jsou také zmíněny v Groseově Slovníku vulgárního jazyka (1811) jako „Sytič hrušek“ a jsou popsány jako pomůcky používané při vydírání, „dříve používané v Holandsku“.

Byly také diskutovány v kniha Eldridge a Watts, dozorce policie a hlavní inspektor detektivní kanceláře v Bostonu, Massachusetts (1897). I když akceptovali existenci obyčejných roubíků ve tvaru hrušky, zjistili, že současní lupiči nepoužívají žádné takové zařízení jako Paliolyho hrušky a obsazení zaprvé pochybovat o její samotné existenci a říkat, že „naštěstí se pro nás tento„ ďábelský vynález “jeví jako jedno ze ztracených umění, pokud vůbec někdy existovalo mimo de Calviho hlavu. Není však pochyb o tom, že se vyráběl roubík ve tvaru hrušky, který v minulosti lupiči v Evropě z velké části používali a který může být do jisté míry stále používán. Toto je také známé jako „sytič-hruška“, i když je mnohem méně úžasný a nebezpečný než hruška Palioly. “

Další zmínka je v Brewerově slovníku frází a bajky (1898). , který tvrdí, že „lupiči v Holandsku najednou využili kousek železa ve tvaru hrušky, který vtlačili do úst své oběti. Po otočení klíče řada pružin vrhla body železa do všemi směry, takže nástroj mučení nemohl být nikdy vyjmut, pouze pomocí klíče. “

Jak vyplývá z jeho názvu, mechanismus této mašinérie měl být původně vložen do jednoho ústa, aby se roztáhla klíčová část k rozšíření kovových lístků. Čtyřnásobné nebo trojité lístky se rozšiřují směrem ven, což nutí vnitřní kapacitu úst oběti, aby se natáhla za své hranice.

Chris Bishop z Australian National University argumentuje konstrukcí nejstarší značí, že se otevřel a dílenské zpracování přesahuje očekávání od mučicího zařízení. Kromě toho je původ mnoha zařízení neznámý a jeho zpracování naznačuje, že je pravděpodobné, že se jedná o nedávnou výrobu, a účty jeho použití nejsou ve středověku moderní, což účty podezřívá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *