Phoenicia

Phoenicia was een oude beschaving bestaande uit onafhankelijke stadstaten gelegen langs de kust van de Middellandse Zee, die zich uitstrekte door wat nu Syrië, Libanon en Noord-Israël is. De Feniciërs waren een groot maritiem volk, bekend om hun machtige schepen versierd met paardenkoppen ter ere van hun god van de zee, Yamm, de broer van Mot, de god van de dood.

De eilandstad van Tyrus en de stad Sidon waren de machtigste staten in Fenicië met Gebal / Byblos en Baalbek als de belangrijkste spirituele / religieuze centra. Fenicische stadstaten begonnen vorm te krijgen rond 3200 vGT en werden stevig gesticht rond 2750 vGT. Phoenicia bloeide als een maritiem handelaar en productiecentrum van ca. 1500-332 v.Chr. En stond hoog aangeschreven vanwege hun vaardigheid in scheepsbouw, glasproductie, de productie van kleurstoffen en een indrukwekkend vaardigheidsniveau in het vervaardigen van luxe en gewone goederen.

Verwijder advertenties

Advertentie

The Purple People

De paarse kleurstof vervaardigd en gebruikt in Tyre voor de gewaden van Mesopotamische royalty gaf Phoenicia de naam waaronder we het vandaag kennen (van het Griekse Phoinikes voor Tyrian Purple) en ook accou nts voor de Feniciërs die door de Grieken bekend stonden als “purper volk” (zoals de Griekse historicus Herodotus ons vertelt) omdat de kleurstof de huid van de arbeiders zou bevlekken.

In zijn tijd stond Fenicië bekend als Kanaän & is het land waarnaar in de Hebreeuwse Geschriften wordt verwezen.

Herodotus noemt Fenicië als de geboorteplaats van het alfabet en zegt dat het naar Griekenland is gebracht door de Fenicische Kadmus (ooit vóór de 8e eeuw v.Chr.) en daarvoor hadden de Grieken geen alfabet. Het Fenicische alfabet is de basis voor de meeste westerse talen die tegenwoordig worden geschreven en hun stad Gebal (door de Grieken “Byblos” genoemd) gaf de Bijbel zijn naam (van het Griekse Ta Biblia, de boeken) aangezien Gebal de grote exporteur van papyrus was ( bublos aan de Grieken), het papier dat in het oude Egypte en Griekenland werd gebruikt om te schrijven.

Advertenties verwijderen

Advertentie

Er wordt ook gedacht dat veel van de goden van het oude Griekenland uit Fenicië werden geïmporteerd, aangezien er bepaalde onbetwistbare overeenkomsten zijn in sommige verhalen over de Fenicische goden Baal en Yamm en de Griekse godheden Zeus en Poseidon. Het is ook opmerkelijk dat de strijd tussen de christelijke God en Satan, zoals beschreven in het bijbelse boek Openbaring, een veel latere versie lijkt van hetzelfde conflict, met veel van dezelfde details, die men aantreft in de Fenicische mythe van Baal en Yamm. / p>

Kaart van Fenicië
door Wikipedia-gebruiker Kordas , gebaseerd op het werk van Alvaro (CC BY-SA)

In zijn tijd stond Phoenicia bekend als Canaan en is het land waarnaar in de Hebreeuwse Geschriften wordt verwezen, waarheen Mozes de Israëlieten uit Egypte leidde en dat Jozua vervolgens veroverde (volgens de bijbelboeken Exodus en Jozua maar niet bevestigd door andere oude teksten en niet ondersteund door het fysieke bewijs dat tot dusver is opgegraven). Richard Miles:

Liefdesgeschiedenis?

Schrijf je in voor onze wekelijkse e-mailnieuwsbrief!

deelden een etnische identiteit als Can “nai, bewonen mieren van het land Kanaän, maar ondanks een gemeenschappelijk taalkundig, cultureel en religieus erfgoed, was de regio zeer zelden politiek verenigd, waarbij elke stad opereerde als een soevereine staat geregeerd door een koning (26).

De stadstaten van Phoenicia floreerden door maritieme handel tussen c. 1500-322 vGT toen de grote steden werden veroverd door Alexander de Grote en na zijn dood de regio een slagveld werd in de strijd tussen zijn generaals voor opvolging en rijk. Artefacten uit de regio zijn zo ver weg als Groot-Brittannië en zo dichtbij Egypte gevonden en het is duidelijk dat Fenicische luxegoederen zeer gewaardeerd werden door de culturen waarmee ze handelden.

Handelsbemiddelaars

De Feniciërs stonden vooral bekend als zeelieden die een hoog vaardigheidsniveau hadden ontwikkeld in het bouwen van schepen en die in staat waren om de vaak turbulente wateren van de Middellandse Zee te bevaren. De scheepsbouw lijkt te zijn geperfectioneerd bij Byblos, waar het ontwerp van de gebogen romp voor het eerst werd geïnitieerd. Richard Miles merkt op dat:

… Byblos en andere Fenicische staten zoals Sidon, Tyrus, Arvad en Beiroet in de daaropvolgende eeuwen een belangrijke niche voor zichzelf door luxegoederen en bulkgrondstoffen van overzeese markten terug naar het Nabije Oosten te vervoeren. Deze nieuwe handelsroutes namen een groot deel van de oostelijke Middellandse Zee in, waaronder Cyprus, Rhodos, de Cycladen, het vasteland van Griekenland, Kreta, de Libische kust en Egypte. (28)

Het was echter ook bekend dat Fenicische zeelieden naar Groot-Brittannië en naar Mesopotamische havens waren gereisd.

Advertenties verwijderen

Advertentie

Fenicisch-Punisch schip
door NMB (CC BY-SA)

Bewijs verzameld uit Fenicische scheepswrakken biedt moderne archeologen bewijs uit de eerste hand van een deel van de lading die deze schepen aan boord hebben:

Er waren blokken koper en tin, evenals voorraadvaten waarvan wordt aangenomen dat ze zalven, wijn en olie, glas, gouden en zilveren sieraden, kostbare aardewerkvoorwerpen (geglazuurd aardewerk), beschilderd aardewerkgereedschap en zelfs schroot bevatten. (Miles, 28)

Omdat hun goederen zo hoog in het vaandel stonden, werd Phoenicia vaak gespaard van het soort militaire invallen die andere regios van het Nabije Oosten ondergingen. Voor het grootste deel gaven de grote militaire machten er de voorkeur aan de Feniciërs aan hun beroep over te laten, maar dat betekende niet dat er geen afgunst was van de kant van hun buren. De Bijbel verwijst naar de Feniciërs als de “vorsten van de zee” in een passage uit Ezechiël 26:16 waarin de profeet de vernietiging van de stad Tyrus lijkt te voorspellen en een zekere voldoening schijnt te putten uit de vernedering van degenen die was voorheen zo bekend.

Steun onze non-profitorganisatie

Met uw hulp creëren we gratis inhoud waarmee miljoenen mensen over de hele wereld geschiedenis leren.

Word lid

Verwijder advertenties

Advertentie

Fenicisch glaswerk
door Remi Mathis (CC BY-SA)

Hoe het ook zij, er bestaat geen twijfel over de populariteit van de goederen die in Fenicië worden geproduceerd. Zo buitengewoon was de vaardigheid van de kunstenaars van Sidon in het maken van glas, dat men dacht dat de Sidoniërs glas hadden uitgevonden. Ze leverden het model voor de Egyptische fabricage van aardewerk en bepaalden de norm voor werk in brons en zilver. Verder schijnen de Feniciërs de kunst van massaproductie te hebben ontwikkeld doordat soortgelijke artefacten, op dezelfde manier en in grote hoeveelheden vervaardigd, zijn gevonden in de verschillende regios waarmee de Feniciërs handelden. Miles notes,

Verwijder advertenties

Advertentie

Favoriete motieven inbegrepen Egyptisch magische symbolen zoals het oog van Horus, de mestkever en de zonne-halve maan, en men dacht dat deze hun dragers beschermden tegen de boze geesten die door de wereld van de levenden slenterden (30).

De Fenicische paarse kleurstof, die hierboven al werd genoemd, werd de standaardversiering van het koningschap uit Mesopotamië, via Egypte en omhoog door het Romeinse Rijk. Dit alles werd bereikt door de concurrentie tussen de stadstaten van de regio, de vaardigheid van de zeelieden die de goederen vervoerden, en de hoge kunst die de ambachtslieden bij de vervaardiging van de goederen hadden verworven.

De de concurrentie was vooral groot tussen de steden Sidon en Tyrus, misschien wel de beroemdste van de stadstaten Fenicië die, samen met de kooplieden van Byblos, de culturele overtuigingen en maatschappelijke normen van de naties waarmee ze handelden aan elkaar overdroegen en overdroegen. . De Feniciërs worden in feite door veel geleerden en historici de oude tussenpersonen van cultuur genoemd vanwege hun rol in culturele overdracht.

De stad Sidon was aanvankelijk de meest welvarende maar verloor gestaag terrein. haar zusterstad Tyrus.

Tyre & Sidon

De stad Sidon (het huidige Sidonia, Libanon) was aanvankelijk de meest welvarende maar verloor gestaag terrein aan haar zusterstad Tyrus. Tyrus vormde een alliantie met het nieuw gevormde koninkrijk Israël dat zeer lucratief bleek en zijn rijkdom verder uitbreidde door de macht van de geestelijkheid te verminderen en de rijkdom efficiënter te verdelen onder de burgers van de stad.

Sidon, in de hoop een even welvarende handel met Israël te vormen, probeerde handel en alliantie te versterken door middel van huwelijk. Sidon was de geboorteplaats van de prinses Izebel die getrouwd was met de koning van Israël, Achab, zoals opgetekend in de bijbelboeken van koningen I en II. Izebels weigering om opnieuw in te gaan Haar religie, waardigheid en culturele identiteit pasten niet goed bij veel van zijn onderdanen, met name de Hebreeuwse profeet Elia die haar regelmatig aan de kaak stelde. De heerschappij van Achab en Izebel werd beëindigd door een staatsgreep, geïnspireerd door Elia, waarbij de generaal Jehu de controle over het leger overnam en de troon overnam. Hierna hielden de handelsbetrekkingen tussen Sidon en Israël op. Tyrus bleef echter bloeien.

Fenicische bronzen schaal van Nimrud
door Osama Shukir Muhammed Amin (CC BY-NC-SA)

Alexander verovert Phoenicia

In 332 vGT veroverde Alexander de Grote Baalbek (noemde het Heliopolis) en marcheerde verder om datzelfde jaar de steden Byblos en Sidon te onderwerpen. Bij zijn aankomst in Tyrus volgden de burgers het voorbeeld van Sidon en onderwierpen ze vreedzaam aan Alexanders eis tot onderwerping. Alexander wilde toen een offer brengen in de heilige tempel van Melqart in Tyrus en dit konden de Tyriërs niet toestaan. p>

De religieuze overtuigingen van de Tyriërs verbood buitenlanders om in de tempel te offeren of zelfs diensten bij te wonen, en daarom boden ze Alexander een compromis aan waarbij hij offers kon brengen in de oude stad op het vasteland, maar niet in de tempel op het eilandencomplex van Tyrus. Alexander vond dit voorstel onaanvaardbaar en stuurde gezanten naar Tyrus om hun overgave te eisen. De Tyriërs doodden de gezanten en gooiden hun lichamen over de muren.

Op dit punt gaf Alexander het bevel om Tyrus te belegeren. en was zo vastbesloten om de stad in te nemen dat hij een verhoogde weg bouwde van de ruïnes van de oude stad, puin en gekapte bomen, van het vasteland naar het eiland (wat de reden is dat Tyrus geen eiland is vanwege sedimentafzettingen door de eeuwen heen). naar dag), en na zeven maanden braken ze door de muren en vermoordden ze het grootste deel van de bevolking.

Er wordt geschat dat meer dan 30.000 inwoners van Tyrus werden afgeslacht of als slaaf werden verkocht en alleen degenen die rijk genoeg waren om Alexander op de juiste manier om te kopen mochten ontsnappen met hun leven (behalve degenen die een manier vonden om te ontsnappen door stealth). Na de val van Tyrus volgden de andere stadstaten het voorbeeld van Sidon en gaven zich over aan Alexanders heerschappij, waarmee een einde kwam aan de Fenicische beschaving en het Hellenistische tijdperk inluidde.

Roman Phoenicia

Tegen 64 vGT werden de gedemonteerde delen van Fenicië geannexeerd door Rome en tegen 15 nC waren het koloniën van het Romeinse rijk, waarbij Heliopolis een belangrijk bedevaartsoord bleef met het grootste religieuze gebouw (de tempel van Jupiter Baal) in het hele rijk , waarvan de ruïnes tot op de dag van vandaag goed bewaard zijn gebleven. De beroemdste erfenis van Fenicië is ongetwijfeld het alfabet, maar hun bijdrage aan de kunsten, en hun rol bij het verspreiden van de culturen van de antieke wereld, is even indrukwekkend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *